Du học Nhật Bản ! Khởi nguồn ước mơ
Hotline: 097.195.5255 -098.894.3333

Nền Văn hoá Nhật Bản độc đáo hiếm có

Từ một đất nước nghèo trong khu vực Đông Á, là một đất nước thất bại trong chiến tranh thế giới thứ 2. Nhật Bản đã hồi sinh ngay cả trong sự đổ nát nhất và trở thành một cường quốc giàu mạnh.

Văn hoá Nhật Bản tương đối cân đối và phát triển đồng đều về nhiều mặt: Giữa văn hoá truyền thống và hiện đại, vật chất và tinh thần, đô thị và làng quê, văn hoá dân tộc đa chủng loại.

Không một dân tộc nào nhạy bén với cái mới như người Nhật. Người Nhật không ngừng theo dõi những biến đổi của thế giới. Vì lý do đó, họ nhận ra những chuyển biến của xã hội một cách nhạy bén nhất, họ chấp nhận học hỏi để có thể đuổi kịp những nền văn minh lớn hơn, họ biết nắm bắt thời cơ một cách thích hợp nhất.

Nền Văn hoá Nhật Bản độc đáo hiếm có:

Văn hoá Nhật Bản đa bản sắc, đa chủng loại thể hiện trong tất cả các lĩnh vực, họ có sức mạnh con người vô cùng lớn, đó được hình thành từ hệ thống giáo dục của người Nhật.

Tinh thần hiếu học là một truyền thống của Nhật Bản qua nhiều thế hệ, qua nhiều thời kỳ. Người Nhật rất cần cù học tập để có hiểu biết và có kiến thức phục vụ xã hội. Hệ thống giáo dục Nhật Bản được xem là một hệ thống toàn diện, là chìa khoá làm cho nền kinh tế phát triển vượt bậc, chính trị ổn định. Nhật Bản đầu tư nhiều cho giáo dục vì họ hiểu rằng thế hệ sau sẽ là những người dẫn đất nước phát triển hơn.

Trong suốt nhiều thế kỷ qua, nhà nước Nhật Bản đã tạo lập hệ thống đào tạo lực lượng lao động hiệu quả cao, đưa đất nước Nhật Bản tiến tới một tầm cao hơn. Người Nhật hiện nay được đánh giá nhờ học vấn chứ không phải địa vị xã  hội của họ.

Chế độ xã hội Nhật Bản đã xây dựng cho người Nhật niềm tin: cơ may, số phận của họ được định bằng sự chăm chỉ học hành và họ tin rằng tất cả họ đều có cơ hội bình đẳng như nhau và họ không bao giờ muốn đánh mất sự bình đẳng đó. Người Nhật coi giáo dục bình đẳng là một điểm quan trọng trong quá trình đào tạo. Đa phần người Nhật tin là họ đang sống trong một xã hội công bằng, trong đó nguồn gốc xuất thân hay tài sản của họ không quan trọng bằng sự cố gắng của bản thân họ.

Nhật Bản học tập những thiết chế xã hội và đạo lý của bậc thầy Khổng Tử, con người Nhật có ý thức xây dựng cuộc sống gia đình. Gia đình là đơn vị quan trọng mà mọi người gắn bó và bình đẳng với nhau. Người Nhật đoàn kết trong mọi hoạt động tập thể, do đó mà nền văn hoá Nhật Bản giàu tính nhân văn.
>>Xem thêm: Du học Nhật Bản cần học cách bảo vệ bản thân mình

 

TỪ KHÓA : văn hóa Nhật Bản,

  • Copyright © 2008-2016 Duhocnamchaucsa.edu.vn - Design & Development by Webtrongoi123.com . All rights reserved.
  • 097.195.5255